Instalacja

Program GABeLek opracowano z myślą o jak najłatwiejszym użytkowaniu, dotyczy to również jego instalacji. Aby zainstalować program należy:

  1. Pobrać program instalacyjny z jego najnowszą wersję np. klikając na link: http://gabelek.gabenet.pl/sites/default/files/gabelekinst.exe
  2. Uruchomić program instalacyjny.
  3. Przejść kolejne etapy procesu instalacji (przejście do następnego etapu wykonuje się poprzez wciśnięcie przycisku Dalej):

Po wykonaniu powyższych czynności program instalacyjny przygotowany jest do rozpoczęcia instalacji oprogramowania GABeLek. Aby zainstalować to oprogramowanie należy wcisnąć przycisk Instaluj:

Po skopiowaniu plików i ich skonfigurowaniu instalator informuje, że zakończył proces instalacji - oprogramowanie GABeLek może zostać uruchomione.