Aktualizowanie wykazu leków

Opcja aktualizowania wykazu leków dostępna po zakupieniu licecnji. Po zakupieniu licencji można bezpłatnie uaktualniać wykaz leków przez rok, po upływie tego czasu subskrypcję należy przedłużyć (koszt przedłużenia/odnowienia subskrypcji o jeden rok wynosi 150 zł).

Sygnalizowanie dostępu do aktualizacji wykazu leków

Po uruchomieniu program sprawdza dostępność aktualizacji wykazu leków. W przypadku dostępności sygnalizuje ten fakt na pasku statusu (w lewy dolnym rogu okna programu wyświietlana jest mogająca kontorlka w kaształcie kapsułki). Kliknięcie na tę kontrolkę spowoduje otwarcie okna aktualizacji wykazu leków, za pomocą którego nastąpi:

  • pobranie z serwera zaktualizowanego wykazu leków;
  • rozpakowanie na lokalnym komputerze;
  • uaktualnienie bieżącego wykazu.

Opcję aktualizacji wykazu leków można również uruchomić klikając w menu programu: Program-->Aktualizacja wykazu leków.

W przypadku uruchomienia programu nielicencjonowanego w oknie tym wyświetlana jest informacja o braku możliwości aktualizacji.

Aktualizację wykazu leków można przeprowadzić w przypadku ukończenia okresu subskrypcji - uaktualniane będą tylko te leki, które nie były na serwerze aktualizowane po dni zakończenia subskrypcji.